รายละเอียดการติดต่อ

บริษัท โอเค แมส จำกัด (สำนักงานใหญ่)


เลขที่ 169/19 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท                                                          
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400


โทรศัพท์ 02-618-7781 ถึง 4
ฝ่าย EVENT   086-341-9978
ฝ่าย PR          086-977-0112
ฝ่ายการตลาด  081-421-4692
ฝ่ายการผลิต    089-792-2332
ฝ่ายบัญชี         086-341-9979


อีเมล์ : ok_mass2002@yahoo.com

 

 

 

 

 

รูปแผนที่

รูปแผนที่

แผนที่

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com