แนะนำบริการ 

ให้คำปรึกษาการจัดกิจกรรม /
การประชาสัมพันธ์

โฆษณาโทรทัศน์ / วิทยุ
โฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ / สื่อออนไลน์

วางแผนการผลิตสื่อ / ซื้อสื่อ

 จัดกิจกรรม มอบรางวัล


อบรม / สัมมนา ออนไลน์

งานออกบูธ / จำหน่ายสินค้า /
แสดงสินค้า

จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ / สัมมนาเชิงสันทนาการ

Walk Rally / Car Rally


  แนะนำรายการพิเศษจาก OK MASS 

 

  ติดตามรายการคุณภาพจาก OK MASS  

  ชมรายการคุณภาพย้อนหลัง จาก OK MASS 

OK MASS มืออาชีพด้านการจัดงานและประชาสัมพันธ์

Engine by shopup.com