“สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ 8 หน่วยงานรัฐ จัดงาน “มหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 6 “

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ 8 หน่วยงานรัฐ จัดงาน “มหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 6

          สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมบังคับคดี กรมที่ดิน สำนักงานประกันสังคม กรมการขนส่งทางบก และกรมพัฒนาที่ดิน  จัดงาน “มหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 6” เพื่อเป็นเวทีประชาสัมพันธ์งานบริการภาครัฐให้ประชาชนได้รับทราบถึงความก้าวหน้าและพัฒนาการของการให้บริการภาครัฐที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ เสริมสร้างความโปร่งใสในการทำงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการมากขึ้น

           โดยภายในงานมีกิจกรรมให้ผู้ร่วมงานสามารถเข้ารับคำแนะนำการใช้บริการและรับบริการต่าง ๆ ได้ฟรีภายในงาน อาทิ บริการตรวจสอบอัญมณีและแร่ธาตุ บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค รับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 แจกผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. จากหน่วยงานที่มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง และมีผลงานโดดเด่นจนได้รับรางวัลเลิศรัฐจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

          การจัดงาน “มหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 6” จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่   1-2 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 – 20.00 น. ณ บริเวณลานชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กพร. 0 2356 9999

13 มีนาคม 2562

ผู้ชม 1542 ครั้ง

Engine by shopup.com