ขอเชิญร่วมงานมหกรรมเทศนาธรรม "มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่ 10" ตอน "เสบียงบุญ"

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

 

 

               การจัดให้มีพระธรรมเทศนา หรือที่เรียกกันว่า มีเทศน์ คือ การแสดงธรรมฟังในที่ประชุมตามโอกาสอันควร นับเป็นบุญพิธีที่นิยมสำคัญประการหนึ่ง ส่วนมากนิยมผนวกเข้าในการทำบุญต่างๆ แม้ไม่ต้องมีงานบุญอะไรก็นิยมจัดให้มีขึ้นตามโอกาสอันควร เช่น จัดให้มีในวัดหรือตามศาลาโรงธรรม หรือสถานที่อื่นๆ ตามเหมาะสม

              กิจกรรมมหกรรมเทศนาธรรม มีเทศน์ มีทอล์ค จัดขึ้นโดยบริษัท โอเคแมส จำกัด ตั้งแต่ปี 2555 เนื่องในปีการเฉลิมฉลองพุทธยันตี 2,600ปี ทั้งยังเป็นการส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนาเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในรูปแบบของ “การเทศนาธรรม” เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา โดยการจัดงาน “มีเทศน์ มีทอล์ค” เป็นการรวบรวมพระนักเทศน์ชื่อดัง 9 รูปเทศน์ต่อเนื่องกัน 9 ชั่วโมง เป็นครั้งแรกในประเทศไทยในรูปแบบมหกรรมเทศนาธรรม และมีสัญจรไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเข้าชมงานฟรี ไม่ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งการจัดงานที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานมากกว่า 300,000 คน และรับชมผ่านช่องทางออนไลน์อีกกว่า 20 ล้านคน โดยในปี 2566 นี้ คณะผู้จัดได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่ 10 ตอน “เสบียงบุญ” ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่เวลา 07.00น. เป็นต้นไป

 

 

บุญจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะบุญอยู่เบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทุกอย่าง

เมื่อยังมีลมหายใจอยู่ ต้องสร้างสั่งสมบุญบารมีให้เต็มที่ อย่าให้ขาดแม้แต่วินาทีเดียว

ทั้งการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ทำไปพร้อมๆ กัน เพื่อบุญบารมีของเราจะได้เพิ่มพูนขึ้นทุกวันทุกคืน

โภคทรัพย์สมบัติจะได้บังเกิดขึ้น เพื่อไว้ใช้สร้างบารมีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

สิ่งที่ดีมีสิริมงคล ทั้งหลายจะได้บังเกิดขึ้น รวมถึงการบรรลุมรรคผลนิพพาน

ต้องอาศัยอานุภาพแห่งบุญทั้งสิ้น ผู้สั่งสมบุญไว้อย่างดีแล้ว รัตนะทั้งหลายก็บังเกิดขึ้น

ผู้ที่สั่งสมบุญเป็นประจำจะไม่มีวันตกต่ำ มีแต่จะเจริญยิ่งๆขึ้นไป

ดังนั้น การเดินทางไกลในสังสารวัฏ จำเป็นต้องมีเสบียงบุญติดตัว ถ้าเสบียงบุญมาก

การดำเนินชีวิตจะสะดวกสบาย ไม่ต้องวิตกกังวลในการแสวงหาปัจจัย 4 มาเลี้ยงชีพ

บุญกุศลที่เราได้ทำไว้ดีแล้ว จะเป็นเสบียงใหญ่ให้เราสร้างบารมีอย่างมีความสุข  

 

..สฺโข ปฺญสฺส อฺจฺจโย

“การสั่งสมบุญเป็นเหตุนำสุขมาให้”

 

18 เมษายน 2566

ผู้ชม 134 ครั้ง

Engine by shopup.com