กรมบังคับคดีเผยงานมหกรรมไกล่เกลี่ย 4 วันสุดท้าย ยอดทะลุกว่า 10,000 ราย

หมวดหมู่: OK MASS NEWS
กรมบังคับคดีเผยงานมหกรรมไกล่เกลี่ย 4 วันสุดท้าย ยอดทะลุกว่า 10,000 ราย
นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนและประกาศนโยบายให้ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน โดยมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ จากนโยบายดังกล่าว กระทรวงยุติธรรมเห็นความสำคัญได้เร่งให้ กรมบังคับคดีและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และหนี้ SMEs ขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 11 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรมการขนส่งทางบก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสถาบันการเงินอีก 22 แห่ง เข้าร่วมงาน โดยผลการจัดงานรวม 4 วัน มีผู้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย รวมทั้งสิ้น 11,352 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ จำนวน 10,898 ราย ทุนทรัพย์ 2,520,149,790.57 บาท ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแก่ประชาชน จำนวน 776,402,797.93 บาท
อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวเพิ่มเติมว่า จากผลสำเร็จของการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และหนี้ SMEs แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ส่งผลให้เกิดประโยชน์สามารถยุติและระงับข้อพิพาท ลดปัญหาความขัดแย้ง และเกิดความสมานฉันท์ในสังคม ช่วยเยียวยาและฟื้นฟูรายได้ภาคครัวเรือน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนเป็นไป อย่างยั่งยืน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้รุดหน้าอย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต
 
 
 
 

15 กันยายน 2565

ผู้ชม 413 ครั้ง

Engine by shopup.com