มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเชิงสร้างสรรค์ ราชมงคลกรุงเทพวิชาการ 2565 (Cretech2022)

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานและเป็น Keynote Speaker บรรยายพิเศษหัวข้อ “U2T for BCG” ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 10th  International Conference on Creative Technology & 6th National Conference on Creative Technology ภายใต้หัวข้อ “Green Innovation and Sustainable Tourism in the Post-Covid-19 Era” โดย รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวรายงานการจัดงาน ณ โรงแรมเฮลท์ แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2565

การจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาได้นำเสนอเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ด้านเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ต่อสาธารณชน อันจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความก้าวหน้าของงานวิจัย นำไปสู่การยกระดับและพัฒนาคุณภาพงานวิจัย ตลอดจนการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

 

 

 

  

 

  

 

 

11 สิงหาคม 2565

ผู้ชม 462 ครั้ง

Engine by shopup.com