#มีเทศน์_มีทอล์ค ปีที่ 10 กรุงเทพฯ - #พระพยอม_กลฺยาโณ

เทปบันทึกภาพงานมหกรรม #เทศนาธรรม "มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่ 10" ตอน "#เสบียงบุญ"
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566
ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ชั้น 5.5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

เทศนาธรรม โดย

พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ)

วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี

ผลิต และดำเนินการจัดงานโดย
บริษัท โอเค แมส จำกัด
บริษัท ออลล์ พีอาร์ จำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.okmassthai.com
E-mail : ok_mass2002@yahoo.com
เบอร์โทร. 02-618-7781-4 / 086-977-0112

08 กันยายน 2566

ผู้ชม 574 ครั้ง

Engine by shopup.com