กรมการท่องเที่ยว จัดอบรมด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผ่านทางออนไลน์ (Online) ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

     กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เร่งพัฒนายกระดับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และประชาชนผู้สนใจ พร้อมพลิกฟื้นการท่องเที่ยวรับมือโควิด 19 ด้วย Big Data โดยมีกำหนดจัดอบรมด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผ่านทางออนไลน์ (Online) ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด โครงการฯ ผ่านนโยบาย “ส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน” พร้อมนายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวทักทาย และ กล่าวถึงที่มา และวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อสร้าง “พลังเครือข่ายผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว”

     โดย การจัดอบรมด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผ่านทางออนไลน์ (Online) ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีกำหนดจัดขึ้น
 2 รุ่น เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมที่ผ่านมาได้แก่  รุ่นที่ 1 หัวข้อ "เทคนิคการทำการตลาดท่องเที่ยวไทย 5.0"  โดย คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ “ไอค่อนวงการอินเทอร์เน็ตไทย” กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ บริษัท TARAD.com และ รุ่นที่ 2  หัวข้อ “กลยุทธ์พลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวท่ามกลางโควิด-19” วิทยากร คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน์  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมอบรมสัมมนา ผ่านระบบ Zoom VDO Conference รวมทั้ง 2 รุ่นมากกว่า 600 คน

 

31 พฤษภาคม 2564

ผู้ชม 281 ครั้ง

Engine by shopup.com