กรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพให้กลุ่มชาวต่างชาติที่ประกอบอาชีพและพำนักในราชอาณาจักรไทย และคณะทูตานุทูต

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564  กรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพให้กลุ่มชาวต่างชาติที่ประกอบอาชีพและพำนักในราชอาณาจักรไทย (Expatriates) และคณะทูตานุทูต (Diplomats) ณ สนามกอล์ฟ อัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ จังหวัดปทุมธานี

 

21 เมษายน 2564

ผู้ชม 145 ครั้ง

Engine by shopup.com