มจพ. วิทยาเขตระยอง จัดสัมมนาออนไลน์ การรับมือของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจากวิกฤตการณ์ COVID-19

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

 

 

            ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์  ศิลป์จารุ  รองอธิการบดีและคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดเผยว่า จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยถดถอยและหยุดชะงักลงอีกครั้ง โดยเฉพาะภาคธุรกิจอุตสาหกรรม โอกาสและทิศทางการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม การรับมือและการสร้างความเข้มแข็งเพื่อกอบกู้วิกฤติเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆในโลกได้อีกครั้ง จึงนับเป็นความท้าทายของผู้ประกอบกิจการไทย

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม รุ่นที่ 6 คณะบริหารธุรกิจ มจพ.วิทยาเขตระยอง  ได้จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง “การรับมือของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจากวิกฤตการณ์ COVID-19 ขึ้น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นถึงผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ต่อระบบเศรษฐกิจและภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานพร้อมกล่าวว่า “วิกฤติโควิด -19 ในครั้งนี้นับเป็นความท้าทายที่ใหญ่มากสำหรับพวกเราทุกคน ซึ่งอนาคตของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจะเปลี่ยนแปลงอย่างมาก การเตรียมพร้อมรับมือต่อวิกฤตการณ์จึงไม่ได้เป็นทางเลือกแต่หากเป็นทางรอดของประเทศไทยที่ทุกคนทุกฝ่ายต้องร่วมมือช่วยเหลือกัน”

            สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ในฐานะประธานกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจ ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ร่วมปาฐกถาพิเศษ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เห็นถึงแนวทางปฏิบัติที่จะใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้เศรษฐกิจไทยเติบโต มีภูมิคุ้มกันที่ดีพร้อมรับมือกับอนาคตได้

            จากนั้นเป็นการสัมมนาวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการที่มีประสบการณ์ในระดับนานาชาติ ได้แก่ คุณวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  ซึ่งวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเข้มข้นเพื่อให้ผู้ชมได้นำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปรับตัวทางธุรกิจอุตสาหกรรมให้อยู่รอดอย่างยั่งยืน

            และในช่วงท้ายของการจัดงาน นางสาวนลินี กาญจนามัย ประธานนักศึกษา X-DBA รุ่นที่ 6ในฐานะตัวแทนผู้จัดงานกล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการศึกษาที่เป็นต้นแบบของการผลิตผู้บริหารมืออาชีพด้านธุรกิจอุตสาหกรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนทั่วไปหรือภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจะได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากการจัดงานในครั้งนี้ไปใช้ในการเตรียมความพร้อมรับมือจากผลกระทบที่เกิดจากวิกฤตการณ์ดังกล่าว ทั้งต่อการทำงาน การดำรงชีวิตของประชาชน ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ เพื่อร่วมพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศร่วมกัน”

            สำหรับผู้ที่พลาดการรับชมงานสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ ท่านสามารถติดตามชมเนื้อหาของการสัมมนาการรับมือของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจากวิกฤตการณ์ COVID-19ได้ ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-08.30 น. ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32

 

 

17 มีนาคม 2564

ผู้ชม 135 ครั้ง

Engine by shopup.com