สธ. จัดกิจกรรมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ร่วมดำเนินงานโครงการรณรงค์ อสม. เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า เข้าสู่ระบบบำบัดรักษา

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

            เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จัดกิจกรรมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ร่วมดำเนินงานโครงการรณรงค์ อสม. เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า เข้าสู่ระบบบำบัดรักษา โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ระดับจังหวัด ที่ขับเคลื่อนการดำเนินงาน เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า เข้าสู่ระบบบำบัดรักษา เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานให้กับ อสม. และบุคลากรที่มีส่วนร่วมดำเนินการภายในจังหวัด โดยการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับจังหวัด ที่สามารถเชิญ ชวน เชียร์ ประชาชนและผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา เข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาสูงที่สุด จำนวน 10 รางวัล ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

         กิจกรรม อสม. เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า เข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ในประเด็น “เลิก (เหล้า) ต่อ ไม่รอแล้วนะ” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ อสม. และประชาชนทั่วไป ร่วมลงนาม ลด ละ เลิกเหล้า ในช่วงเข้าพรรษา ผ่านช่องทาง Application SMART อสม. ในช่วงเวลาดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม - 2 ตุลาคม 2563 (ระหว่างวันเข้าพรรษา ถึง วันออกพรรษา) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1) เชิญ บุคคลในครอบครัวหรือครัวเรือนที่รับผิดชอบ ลด ละ เลิกเหล้า ในช่วงเข้าพรรษา

2) ชวน ผู้ที่ต้องการเลิกเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา

3) เชียร์ ติดตาม ให้กำลังใจ ผู้ที่เข้าสู่ระบบบำบัดรักษา

          ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดตามและสอบถามรายละเอียดได้ที่ Application SMART อสม.

02 ธันวาคม 2563

ผู้ชม 67 ครั้ง

Engine by shopup.com