ไทยพีบีเอส ลงพื้นที่ แก้ไขปัญหา รับฟังความเดือดร้อน ในงาน “สถานีประชาชนสัญจร” จ.อุดรธานี

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

                สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ตอกย้ำการเป็นสถานีที่พึ่งของประชาชน เปิดพื้นที่รับเรื่องร้องทุกข์ ในงาน “สถานีประชาชนสัญจร” จ.อุดรธานี พบกับ คุณอรอุมา เกษตรพืชผล พิธีกรรายการสถานีประชาชน และบูธกิจกรรมชวนร่วมสนุกจากรายการของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส พร้อมไฮไลต์บูธให้บริการสาธารณะจากหลากหลายหน่วยงานที่มาให้บริการ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.  ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายวันชัย  จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน

                 นางสาวอรอุมา เกษตรพืชผล ผู้ดำเนินรายการสถานีประชาชน  เป็นตัวแทนองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เปิดเผยว่า สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นองค์กรสื่อสาธารณะที่มีเป้าหมายในการเป็นสื่อที่สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ดำเนินงานภายใต้ประโยชน์ของสาธารณะเป็นที่ตั้งเพื่อนำไปสู่สังคมคุณภาพและคุณธรรม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไทยพีบีเอสได้เปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งเครือข่ายต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยเฉพาะ “รายการสถานีประชาชน” ที่ไทยพีบีเอสให้ความสำคัญในการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนร้องทุกข์ โดยไทยพีบีเอส เป็นตัวกลางในการแก้ไขปัญหา รวมถึงเปิดพื้นที่ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม สำหรับกิจกรรม “สถานีประชาชนสัญจร” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้มีที่พึ่งในการร้องเรียน แจ้งเบาะแสปัญหาในแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งนำเสนอปัญหาและหาทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของหน่วยงานราชการต่างๆ ได้ง่ายขึ้น โดยภายในงานมีการจัดรายการสถานีประชาชนถ่ายทอดสด เพื่อนำเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขในการส่งเสริมเศรษฐกิจให้จังหวัดอุดรธานี กลับมาคึกคักอีกครั้ง

                โดยไฮไลท์ภายในงานประกอบไปด้วย บูธแจกของรางวัล ที่ระลึกของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และบูธให้บริการสาธารณะจากหลากหลายหน่วยงานที่มาให้บริการ อาทิ บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ แก้ไขปัญหาทุกข์ร้อนใจ พร้อมหน่วยงานให้บริการประชาชนเคลื่อนที่ แจ้งคนหาย บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี ปรึกษาปัญหาการจัดการหนี้ทั้งในและนอกระบบ เปิดพื้นที่สร้างงาน กับกิจกรรมฝึกอาชีพที่น่าสนใจ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการบริการจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อาทิ กระทรวงแรงงาน  สำนักงานยุติธรรมจังหวัด  สำนักงานประกันสังคม            

            รายการสถานีประชาชนสัญจร เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชน ได้มีที่พึ่งในการร้องเรียน แจ้งเบาะแสปัญหาในแต่ละพื้นที่ และสามารถเข้าถึงหน่วยงานของรัฐได้โดยสะดวก พร้อมทั้งนำเสนอปัญหาและหาทางออก มีบริการสาธารณะต่างๆ มาบริการประชาชน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรม “สถานีประชาชนสัญจร” ได้ที่รายการสถานีประชาชน ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 14.05 – 15.00 น. ทางไทยพีบีเอส www.thaipbs.or.th/People หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2790 2111

 

 

02 ธันวาคม 2563

ผู้ชม 54 ครั้ง

Engine by shopup.com