ภาพบรรยากาศ งานมหกรรมเทศนาธรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่ 9” ตอน “ตามรอยธรรม”

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

 

     บริษัท โอเค แมส จำกัด และ บริษัท ออลล์ พีอาร์ จำกัด ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี จัดงาน มหกรรมเทศนาธรรมครั้งยิ่งใหญ่ “มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่ 9” ตอน “ตามรอยธรรม” 2 วันเต็ม ในวันเสาร์ที่ 7 – วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ยกขบวนกองทัพธรรม จาก 16 พระนักเทศน์ระดับประเทศ นำโดย

  • พระพรหมบัณฑิต, ศ., ดร. (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
  • พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต, ดร. (อนิลมาน ธมฺมสากิโย)

  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

  • พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) วัดสวนแก้ว อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
  • พระราชวิสุทธิมุนี (เยื้อน ขนฺติพโล) วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จังหวัดสุรินทร์
  • พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช) วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
  • พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย
  • พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี
  • พระครูวินัยธร กิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส (ศ.สียวน) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) กรุงเทพมหานคร
  • พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน ภาวิไล วัดฝายหิน อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่
  • พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร ศูนย์ปฏิบัติธรรม มูลนิธิ ธรรมคลายทุกข์ จังหวัดกาญจนบุรี

     ฟังปุจฉา-วิสัชนาธรรม จาก พระธรรมกิตติเมธี, ดร. (เกษม สญฺญโต) วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพมหานคร, ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย และ พระครูปลัดกวีวัฒน์, ดร. (ธีรวิทย์ ฉนฺทวิชฺโช) วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพมหานคร

     ธรรมะสบายๆ ง่ายๆ ชวนให้อมยิ้ม จาก พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร, พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (วีรพล วีรญาโณ) วัดยานนาวา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร, พระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนฺทโร วัดธรรมาภิมุข (วัดไร่ป่า) จังหวัดตราด

     พิเศษ สำหรับปีที่ 9 ฟังแหล่เทศน์มหาชาติ ทรงเครื่องชุดใหญ่  จาก พระครูวาทีพัชรโสภณ (ราชันย์ อริโย) วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดเพชรบูรณ์ และ พระครูปลัดเทวัญ รวิวัณโณ วัดวังทอง จังหวัดกำแพงเพชร ที่มาร่วมบุญ ร่วมสร้างสีสัน 2 ชั่วโมงเต็ม

       นางสาวอรอุมา  เกษตรพืชผล  ประธานการจัดงาน “มีเทศน์ มีทอล์ค”  กล่าวว่า  มหกรรมเทศนาธรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค” จัดต่อเนื่องมาถึงปีที่ 9 ตอน “ตามรอยธรรม” อะไรที่ทำให้เราจัดงานมาทุกปี คำตอบก็คือ ความสุข ความอิ่มเอมในหัวใจ ที่ได้มีโอกาสแบ่งปันธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

เรารู้ดีว่า “ธรรมะ” ของพระพุทธเจ้าเป็นหนทางที่จะสร้างความปกติสุขให้แก่ชีวิตคนเรา แต่วิธีการทำให้คนได้เข้าถึงและเข้าใจ พร้อมนำไปปรับใช้มีหลากหลายวิธีการ

กิจกรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค” ที่จัดขึ้นเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยเผยแพร่ธรรมะของพระพุทธเจ้าไปสู่ประชาชน ซึ่งได้รับเมตตาจากพระคุณเจ้าพระนักเทศน์ระดับประเทศเป็นวิทยากร โดยบริษัท โอเค แมส จำกัด และบริษัท ออลล์ พีอาร์ จำกัด ผู้จัดงานครั้งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ที่ได้ทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดี และรับใช้เพื่อนมนุษย์ด้วยความเบิกบานใจ

เราหวังเป็นอย่างยิ่ง ทุกท่านที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมชมงานมีเทศน์ มีทอล์ค ในวันงานหรือ ผ่านช่องทางโทรทัศน์ ออนไลน์ต่างๆ จะได้นำธรรมะไปใช้ให้เกิดความสุขให้แก่ตัวท่านเองและผู้อื่นพร้อมกันนี้ สังคม บ้านเมืองของเราจะได้มีความสุขอย่างที่เราต้องการ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้สนับสนุนการจัดงานและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้”

     ทั้งนี้  การจัดงานมหกรรมแสดงธรรมเทศนา “มีเทศน์ มีทอล์ค” ในแต่ละปีได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยมีประชาชนสนใจเข้าร่วมงานแต่ละครั้ง กว่า 10,000 คน จากความสำเร็จดังกล่าว จึงเกิดเป็นแรงศรัทธาให้เกิดการจัดงาน “มีเทศน์ มีทอล์ค” ปีที่ 9  ตอน “ตอนตามรอย” ซึ่งเงินบริจาคที่ได้จากการจัดงานจะมอบให้แก่องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ ดังนี้ มูลนิธีชัยพัฒนา, มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือพระใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

ยอดบริจาคจากมหกรรมเทศนาธรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่ 9” ตอน “ตามรอยธรรม”ในครั้งนี้

รวม 405,868.25 บาท

ขออนุโมทนาบุญทุกท่าน ที่ได้ร่วมบุญด้วยกันในครั้งนี้

 

***************************

 

 

10 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 128 ครั้ง

Engine by shopup.com