ขอเชิญร่วมงานมหกรรมเทศนาธรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่ 9” ตอน “ตามรอยธรรม” ชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

https://youtu.be/psSEEJ_E86A

     ขอเชิญกัลยาณธรรมทุกท่าน ร่วมฟังเทศนาธรรมครั้งยิ่งใหญ่ “มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่ 9” ตอน “ตามรอยธรรม” ปีนี้จัด 2 วัน วันเสาร์ที่ 7 และ วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ชั้น 5.5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ยกขบวนกองทัพธรรม จาก 16 พระนักเทศน์ระดับประเทศ นำโดย

 1. พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)     วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
 2. พระธรรมกิตติเมธี, ดร. (เกษม สญฺญโต)     วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพมหานคร
 3. พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต, ดร. (อนิลมาน ธมฺมสากิโย)     วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
 4. พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ)     วัดสวนแก้ว อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
 5. พระราชวิสุทธิมุนี (เยื้อน ขนฺติพโล)     วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จังหวัดสุรินทร์
 6. พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช)     วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
 7. พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี)     ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย
 8. พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร)     วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี
 9. พระครูวินัยธร กิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส (ศ.สียวน)     วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) กรุงเทพมหานคร
 10. พระครูวาทีพัชรโสภณ (ราชันย์ อริโย)     วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดเพชรบูรณ์
 11. พระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนฺทโร     วัดธรรมาภิมุข (วัดไร่ป่า) จังหวัดตราด
 12. พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต    วัดสร้อยทอง พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
 13. พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (วีรพล วีรญาโณ)    วัดยานนาวา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
 14. พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน ภาวิไล    วัดฝายหิน จังหวัดเชียงใหม่
 15. พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร    ศูนย์ปฏิบัติธรรม มูลนิธิ ธรรมคลายทุกข์ จังหวัดกาญจนบุรี
 16. พระครูปลัดกวีวัฒน์, ดร. (ธีรวิทย์ ฉนฺทวิชฺโช)      วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพมหานคร

     พิเศษ แหล่เทศน์มหาชาติ กัณหาชาลีเต็มรูปแบบ ในงาน “มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่ 9” ตอน “ตามรอยธรรม” ชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ประตูเปิดให้เข้างานตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป พร้อมรับของที่ระลึกหน้างานจำนวนจำกัด สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2618 7781-4 หรือ Line ID : @okmass

 

 

12 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 721 ครั้ง

Engine by shopup.com