กรมพลศึกษา จัดโรดโชว์ส่งเสริมการออกกำลังกายในสถานศึกษา ให้เด็กไทยห่างไกลโควิด-19

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

               กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดกิจกรรมโรดโชว์ส่งเสริมการออกกำลังกายในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสุขภาพที่ดี สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจากโควิด-19  ทำให้นักเรียนสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถออกกำลังกายพื้นฐานได้ด้วยตัวเอง โดยจะมีทั้งการบรรยายให้ความรู้และกิจกรรมสันทนาการ ในเรื่องหลักการออกกำลังกาย วิธีการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง และกิจกรรมการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน การเล่นแอโรบิกมวยไทย ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย สำหรับนักกีฬา และกิจกรรมป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี ซึ่งมีการดำเนินการจัดกิจกรรมให้ตัวแทนนักเรียนทุกห้อง ทุกระดับชั้น ของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพฯ

                กรมพลศึกษาสนับสนุนให้ทุกคนมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ห่างไกลโรค และป้องกันโควิด-19 คิดถึงการออกกำลังกาย คิดถึงกรมพลศึกษา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมพลศึกษา 02 214 0120

 

21 กันยายน 2563

ผู้ชม 165 ครั้ง

Engine by shopup.com