“กรมทรัพยากรธรณีนำทัพสื่อมวลชนลงพื้นที่นครพนมและบึงกาฬ ย้อนรอยไดโนเสาร์แหล่งซากดึกดำบรรพ์แห่งแรกของไทย สำรวจแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยา”

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

 

     กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร พาสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดบึงกาฬ ศึกษาแหล่งอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ ที่ขึ้นทะเบียนแหล่งแรกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551 เส้นทาง “ตามรอยตีนไดโนเสาร์ที่นครพนม ชมหินเกล็ดพญานาคถ้ำนาคา ล่องนาวาน้ำตก ถ้ำพระที่ภูวัว แหวกดูตัวหินสามวาฬ ชมปรากฏการณ์ทะเลทรายที่อดีตภูทอก” โดยนายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กล่าวว่า “ภาคอีสานมีหินทรายที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์มีอายุถึง 75 ล้านปี อย่างหินสามวาฬเป็นจุดที่สวยที่สุดและน่าสนใจแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเชิงท่องเที่ยว กรมทรัพยากรธรณีเองก็ศึกษาด้านธรณีวิทยาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ อาจจะมีการจัดทำคู่มือผู้เล่าเรื่อง เพื่อให้มีความรู้ในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หวงแหน รักษา พัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเราต่อไป”สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กรมทรัพยากรธรณี หมายเลขโทรศัพท์ 0 2621 9500

 

01 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 152 ครั้ง

Engine by shopup.com