กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผลิต เผยแพร่และประเมินผล สื่อการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน สำหรับภาคประชาชน/ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผลิต เผยแพร่และประเมินผล สื่อการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน สำหรับภาคประชาชน/ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรม : ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนภาคประชาชน/ท้องถิ่น  ภายใต้โครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

01 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 78 ครั้ง

Engine by shopup.com