กระทรวงศึกษาธิการ เปิดตัว Application ‘กศน.ออนไลน์”

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

     เมื่อวันที่ 11 มิยถนายน 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดตัว Application ‘กศน.ออนไลน์” โดยมีนายกมล รอดคล้าย ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ, นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัด กศน.เข้าร่วม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ส่งผลให้ทุกคนต้องปรับตัวในการใช้ชีวิตประจำวัน สู่ชีวิตปกติวิถีใหม่ (New Normal) การจัดการศึกษาของ กศน. ก็ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชัน ‘กศน. ออนไลน์’ เนื่องจากสามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตหรือ Lifestyle ของคนในยุคที่มีการแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่เราจำเป็นต้องมีระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ซึ่งเนื้อหาสาระของแอปพลิเคชัน แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่

1. กศน.ออนไลน์ ซึ่งเป็นการศึกษาเรียนรู้รายวิชา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยระบบออนไลน์ สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา สำหรับนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ

2. กศน.เพื่ออาชีพและคุณภาพชีวิตออนไลน์ โดยนำเสนอหลักสูตรเพื่อการเรียนการสอนต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) เพื่อส่งเสริมความรู้ในลักษณะต่างๆ ของสถาบันการศึกษาทางไกล

3. กศน.ตลาดออนไลน์ โดยเปิดพื้นที่ช่องทางการบริการ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชาว กศน. และประชาชนทั่วไป ในรูปแบบ e-Commerce ซึ่งถือว่าตอบโจทย์กับรูปแบบการเรียนรู้ของคนไทยในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี

 

01 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 259 ครั้ง

Engine by shopup.com