ภาพบรรยากาศงาน “มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่ 8"  ตอน "สุขในธรรม" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

 

 

     บริษัท โอเค แมส จำกัด และ บริษัท ออลล์ พีอาร์ จำกัด ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จัดงานมหกรรมเทศนาธรรมครั้งยิ่งใหญ่ “มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่ 8” ตอน สุขในธรรม  รวม 9 พระนักเทศน์ชื่อดังระดับประเทศ  เพลิดเพลินกับการฟังธรรมตลอด 9 ชั่วโมงเต็ม  แบบม่วนอกม่วนใจ๋  ชมฟรี..ตลอดงาน ในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่  แอร์พอร์ต จ.เชียงใหม่

       นางสาวอรอุมา  เกษตรพืชผล  ประธานการจัดงาน “มีเทศน์ มีทอล์ค”  กล่าวว่า         บริษัท โอเค แมส จำกัด และ บริษัท ออลล์ พีอาร์ จำกัด ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จัดงานมหกรรมแสดงธรรมเทศนา โดยพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ  ภายใต้ชื่องาน “มีเทศน์ มีทอล์ค” ซึ่งได้มีการดำเนินการจัดงานมาแล้วถึง 7 ปี  ในปีนี้นับเป็นปีที่ 8  ใช้ชื่อตอนว่า “สุขในธรรม”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธ เป็นธรรมทาน และเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับฟังหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีสติ  ซึ่งผู้ที่มาร่วมงานจะได้รับทั้งความสุข สาระดีๆ ให้แง่คิดกับชีวิต โดย 9 พระนักเทศน์ชื่อดังระดับประเทศ  นำโดย พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี, พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)  ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย, พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต           วัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ,   พระครูวาทีพัชรโสภณ (ราชันย์ อริโย) วัดวังศาล จ.เพชรบูรณ์, พระครูวินัยธร กิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส (ศ.สียวน) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) กรุงเทพฯ, พระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนฺทโร วัดธรรมาภิมุข (วัดไร่ป่า) จ.ตราด, พระครูศรีธวัชโสภณ (บุญเกตุ เกตุธมฺโม) วัดศรีบุญเรือง จ.เชียงใหม่, พระครูสมุห์โอฬาร วชิรปัญโญ วัดมาตุการาม (บ้านเด่น) จ.เชียงใหม่, พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน ภาวิไล วัดฝายหิน จ.เชียงใหม่

     ทั้งนี้  การจัดงานมหกรรมแสดงธรรมเทศนา “มีเทศน์ มีทอล์ค” ในแต่ละปีได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยมีประชาชนสนใจเข้าร่วมงานแต่ละครั้ง กว่า 10,000 คน จากความสำเร็จดังกล่าว จึงเกิดเป็นแรงศรัทธาให้เกิดการจัดงาน “มีเทศน์ มีทอล์ค” ปีที่ 8  ตอน “สุขในธรรม” ขึ้น  โดยจะมีการสัญจรไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 4 ครั้ง  คือ  กรุงเทพมหานคร, จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดสงขลา และจังหวัดอุดรธานี  ซึ่งเงินบริจาคที่ได้จากการจัดงานจะมอบให้แก่องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ ดังนี้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์, ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือพระใน 3 จังหวัดชายแดนใต้  และ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

ยอดบริจาคจากพี่น้องชาวเหนือ ชาวเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียงในครั้งนี้

รวม 297,425 บาท

 

01 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 477 ครั้ง

Engine by shopup.com