ภาพบรรยากาศ มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่ 8  ตอน สุขในธรรม ณ เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

          งานมหกรรมเทศนาธรรมครั้งยิ่งใหญ่  “มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่ 8” ตอน "สุขในธรรม" เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธ  เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และร่วมกันสร้างคุณงามความดีในการร่วมกันทำบุญ ซึ่งจะได้รับทั้งความสุข สาระดีๆ ให้แง่คิดกับชีวิต โดย 9 พระนักเทศน์ชื่อดังระดับประเทศ  นำโดย พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี, พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สัญญโต) วัดราชาธิวาสราชวิหาร กรุงเทพฯ, พระครูวินัยธร กิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส (ศ.สียวน) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) กรุงเทพฯ, พระครูโอภาสวุฒิกร (โสภณ โอภาโส) วัดบึงลัฏฐิวัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, พระครูบวรวีรวงศ์ (ครรชิต อกิญจโน) วัดวีรวงศาราม จังหวัดชัยภูมิ, พระครูวาทีพัชรโสภณ (ราชันย์ อริโย) วัดวังศาล จังหวัดเพชรบูรณ์, พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ, พระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนฺทโร วัดธรรมาภิมุข (วัดไรป่า) จังหวัดตราด และพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (วีรพล วีรญาโณ) วัดยานนาวา กรุงเทพฯ

ยอดบริจาคจากพี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เคียงในครั้งนี้

รวม 280,957 บาท

 

 

01 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 470 ครั้ง

Engine by shopup.com