พศ. จัดงาน “เทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”  

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

 

     สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดงาน”เทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เสด็จทรงสดับพระธรรมเทศนา และรับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน 2562 ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พระครูโฆษิตธรรมากร วัดสุวรรณาราม และศิลปินนักแสดง คุณชไมพร จตุรภุช ร่วมแถลงข่าว โดยประชาชนที่มาร่วมงานนอกจากจะได้ฟังเทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์แล้ว ยังได้ปฎิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา บวชเนกขัมมปฎิบัติ ซึ่งการเทศน์มหาชาตินี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยสามารถติดตามได้ที่ http://www.onab.go.th

 

30 กันยายน 2562

ผู้ชม 164 ครั้ง

Engine by shopup.com