“ สำนักงาน ก.พ.ร. เดินหน้าพัฒนาระบบราชการ 4.0 ด้วยกิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการให้บริการประชาชน”

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

 

          นายวิชิตร์ แสงทองล้วน ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ก.พ.ร.  เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการให้บริการประชาชน ด้วยแนวคิดห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ” ณ ห้องประชุมสงขลาบอลรูม     ชั้น 1 โรงแรมบีพีสมิหลาบีช โฮเต็ล จังหวัดสงขลา  โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานราชการ ต่าง ๆ เข้าร่วมสัมมนา จำนวนทั้งสิ้น 120 คน  เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ความเข้าใจถึงแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อนำไปพัฒนาการให้บริการภาครัฐและเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของภาครัฐ  อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาระบบราชการ 4.0 โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง

 

04 กันยายน 2562

ผู้ชม 190 ครั้ง

Engine by shopup.com