ก.พ.ร. นำสื่อมวลชนดูงานหน่วยงานดีเด่น

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

         สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) โดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. นำสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือสื่อมวลชน ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2562 พาชมระบบตรวจจับใบหน้าลูกเรือประมง Face Recognition ณ องค์การสะพานปลา จ.สมุทรสาคร ซึ่งมีกรมเจ้าท่าให้การต้อนรับ และดูงานนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเอง ที่ อบต.หนองตาแต้ม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่สร้างชื่อเสียงคว้ารางวัลมาจาก UN

03 กันยายน 2562

ผู้ชม 174 ครั้ง

Engine by shopup.com