อรอุมา เกษตรพืชผล รับหน้าที่วิทยากรบรรยาย “การเสริมสร้างความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อต่อต้านการทุจริต”

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

       ด้วยความภูมิใจ และขอขอบพระคุณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ไว้วางใจและให้ความสนใจ เข้าร่วมรับฟังและแบ่งปันประสบการณ์กับ คุณอรอุมา เกษตรพืชผล ในฐานะวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การเสริมสร้างความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อต่อต้านการทุจริต” ในโครงการพัฒนาองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา

 

 

26 มีนาคม 2562

ผู้ชม 646 ครั้ง

Engine by shopup.com