สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จัดงาน “มหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 3”

หมวดหมู่: OK MASS NEWS


          สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมการจัดหางาน สำนักงานประกันสังคม กรมที่ดิน กรมบังคับคดี กรมการขนส่งทางบก กรมปศุสัตว์ จัดงาน “มหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 3” ขึ้น ในวันที่ 8-9 มกราคม 2562 ณ บริเวณลานชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

           การจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้ประขาชนทราบถึงความก้าวของการให้บริการภาครัฐที่มุ่งเน้นการใช้ดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างความโปร่ง โดยมีการให้บริการ อาทิ ค้นหาตำแหน่งงานว่าง ตรวจสอบข้อมูลและสิทธิประกันสังคม ตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าปศุสัตว์ บริการครบวงจรสำหรับการประกอบธุรกิจ และแนะนำการใช้ Application บริการภาครัฐ เช่น การติดตามรถโดยสารด้วย GPS การตรวจสอบข้อมูลการล้มละลายของบุคคลหรือนิติบุคคล การตรวจสอบรูปแปลงที่ดินและข้อมูลที่ดิน การตรวจสอบเลข อย. และข้อมูลเพื่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น

13 มีนาคม 2562

ผู้ชม 244 ครั้ง

Engine by shopup.com