สำนักพุทธฯ พาสื่อเยี่ยมชมสำนักปฏิบัติธรรม ภายใต้กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร “สำนักปฏิบัติธรรมกับการขัดเกลาสังคมไทยในยุคดิจิทัล”

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

          เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร “สำนักปฏิบัติธรรมกับการขัดเกลาสังคมไทยในยุคดิจิทัล” พาสื่อเยี่ยมชมสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา วัดคลองตาลอง ซึ่งเป็นวัดที่ได้รับยกย่องให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 20 ประจำปี พ.ศ. 2552 เพื่อเผยแพร่งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์  และเสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน  ในยุคของสังคมดิจิทัล  โดยมี นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ในการนำคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม ณ    วัดคลองตาลอง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

07 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 563 ครั้ง

Engine by shopup.com