กรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม ส่งเสริมทักษะ “เจ้าบ้านน้อย (Little.Guide)”

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

 

        ขอขอบคุณ กรมการท่องเที่ยว นำโดย ท่านอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และน้องๆหนูๆ “เจ้าบ้านน้อย (Little.Guide)” ทุกคน ที่ไว้วางใจให้ บริษัท โอเค แมส จำกัด ดูแลและอำนวยความสะดวก ในโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เจ้าบ้านน้อย (Little Guide)” ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา

        ซึ่งนอกจากจะสร้างความสนุกสนานให้แก่ “เจ้าบ้านน้อย” รุ่นใหม่แล้ว ยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้การเป็นเจ้าบ้านน้อยที่ดี เพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เกิดความประทับใจ  อีกทั้งปลูกฝังให้เยาวชนในท้องถิ่นเกิดความรัก.ความภาคภูมิใจในบ้านเกิดตนเอง.และสามารถถ่ายทอดเรื่องราว อธิบายข้อมูลที่ถูกต้องให้กับนักท่องเที่ยวได้ เข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นอีกด้วย

 

07 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 611 ครั้ง

Engine by shopup.com