สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการภายใต้ “โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 (นปร. รุ่นที่ 13)”

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

         โอกาสของคนที่อยากรับราชการ แต่ไม่มีผลสอบ ภาค ก มาถึงแล้ว อย่าปล่อยให้หลุดลอยไป เพราะนอกจากคุณจะมีโอกาสได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการทันทีแล้ว ยังมีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพอย่างก้าวกระโดด โดยการสอนงานอย่างใกล้ชิดจากผู้บริหารระดับสูง อาทิ ปลัดกระทรวง, อธิบดี, ผู้ว่าราชการจังหวัด, เอกอัครราชทูต,กงสุลใหญ่, ผู้บริหารภาคเอกชน และยังได้เรียนรู้ด้านวิชาการกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น 22 เดือน และเมื่อจบจากโครงการฯ จะได้โอนไปปฏิบัติงานในกระทรวง กรมต่าง ๆ
ข่าวดี คือ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการภายใต้ “โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 (นปร. รุ่นที่ 13)” จำนวน 30 ตำแหน่ง เพื่อสรรหาคนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นเข้ามารับราชการ และพัฒนาให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ สามารถเป็นได้ทั้งนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ นักพัฒนาและวางแผน และนักปฏิบัติ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561
        โดยคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ และปริญญาเอก อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ โดยไม่จำกัดสาขาวิชา โดยรับสมัครจากบุคคล 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.ผู้เพิ่งสำเร็จการศึกษา 2. บุคคลจากภาคเอกชน 3. ข้าราชการ 4. เจ้าหน้าที่ของรัฐ
        ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการทันที ในตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการ ซึ่งในระหว่างการอบรม 22 เดือน จะถือว่าเป็นข้าราชการและได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่นเดียวกับข้าราชการปกติทั่วไป จึงถือว่าการสอบเข้ารับราชการภายใต้โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 นี้ มีความพิเศษมากจริงๆ
        ทั้งนี้ จะมีการจัดงาน "Open House โครงการ นปร. รุ่นที่ 13" ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น ณ สำนักงาน ก.พ.ร. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
        ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.opdc.go.th หรือสมัครสอบได้ที่ https://opdc.thaijobjob.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2356 9999 ต่อ 8928, 8825 และ 8842 หรือ 0 2141 9015 – 8 หรือติดตามข่าวสารโครงการ นปร. ได้ที่เฟสบุคชื่อว่า “นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ – นปร.”

12 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 471 ครั้ง

Engine by shopup.com