สำนักงาน ก.พ.ร. จัดโครงการค่ายอบรม“พลังเยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน”

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

         เมื่อวันที่ 11 – 12  มิถุนายนที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ สำนักงาน ก.พ.ร. จัดโครงการค่ายอบรม “พลังเยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน” เพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้กับเด็กและเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา  เพื่อให้เกิดการมีคุณธรรม จริยธรรมในตัวเอง รู้ทันและเข้าถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมความซื่อตรงโปร่งใสไร้คอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30 คน ในระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้ และระดมความคิดแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติผ่านฐานผจญภัยตารางคุณธรรม ที่จะให้ทุกคนได้เดินตามเส้นทางแห่งคุณธรรมจริยธรรมและการต่อต้านการคอร์รัปชัน ณ โครงการป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

21 มิถุนายน 2561

ผู้ชม 501 ครั้ง

Engine by shopup.com