การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประกาศปรับเปลี่ยนเวลาจำกัดการให้บริการทางพิเศษฯทุกด่าน ทุกสาย เริ่ม 16 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

                      วันที่ 15 ต.ค. 64 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประกาศปรับเปลี่ยนเวลาจำกัดการบริการทางพิเศษฯทุกด่าน เป็นเวลา 23.00-03.00 น. ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ยกเว้นรถที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนด

               ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีมติให้ปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ตามระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่  16 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
                   โดยมติสำคัญในการปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่ สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด คือการปรับเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน เป็น 23.00 น. – 03.00 น. อย่างน้อย 15 วัน รวมถึงการปรับเวลาเปิดกิจการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามกำหนด จาก 21.00 น. เป็น 22.00 น.

 

15 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 54 ครั้ง

Engine by shopup.com