ทำบุญเมือง ครบรอบ 111 ปี เมืองแม่ฮ่องสอน

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

 

       เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564  นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เป็นประธานประกอบพิธีทำบุญเมือง เนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปี จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดยมีการสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5 และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความสิริมงคลแก่ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

04 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 34 ครั้ง

Engine by shopup.com